Har aldrig fått en Orkidé att blomma om - förens nu!
Är fler blommor nu än när jag köpte den.