Milo har mycket spring i benen, tycker om snön.
Har nu blivit 4 månader.