Medan jag fotar blommor ligger Milo i skuggan och kollar.